Värt att vara med i facket

Som någon sa, ”var inte facket viktigt för typ 100 år sedan?”. Ja, det var viktigt då men är minst lika viktigt idag. Tiden går och med den kommer nya strider, det vi idag ser som självklart (att arbeta 8 timmar om dagen, att ha rätt till semester etc.) var inte självklart för 100 eller ens 50 år sedan. På samma sätt kommer saker som facket idag kämpar för kanske vara en självklarhet i framtiden. Skall bemanningsföretag kunna fortsätta kringgå arbetsrätten t ex? Hur kan facken hjälpa till att belysa arbetsförhållanden i samhällets skuggsida? Det kommer alltid finnas en schism mellan arbetsgivare och arbetstagare och självklart är den i många fall politisk.

Svenska fackförbund står kanske inte på barrikaderna idag men faktumet att nästan 80% av anställda är fackligt anslutna är en maktfaktor. Se bara på den senaste busstrejken där kraven från Kommunal m.fl. ansågs orimliga av arbetsgivaren men där de efter en ganska långt utdragen strejk fick ge med sig och där nu bussförarna kanske inte behöver söka om sitt jobb varje gång en ny upphandling sker och något annat företag tar över verksamheten.

Det finns väldigt många andra skäl att gå med i facket också, att skapa sig en förståelse för det fackliga arbetet är kanske ett av de viktigaste skälen.